Serum trắng da SK-II Genoptics ULTRAURA Essence

750,000 4,300,000 

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm : SK-II Genoptics ULTRAURA Essence

  • Nhà sản xuất: P&G Prestige LLC
  • Trọng lượng : 10ml ( tuýp mini )
  • Trọng lượng: 30mL, Mã JAN: 4979006085730
  • Trọng lượng: 50mL, Mã JAN: 4979006085747
  • Trọng lượng: 75mL, Mã JAN: 4979006096415