Serum trắng da SK-II Genoptics ULTAURA Essence

3,350,000 4,500,000 

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm : SK-II Genoptics ULTAURA Essence

  • Nhà sản xuất: P&G Prestige LLC
  • Trọng lượng: 30mL, Mã JAN: 4979006085730
  • Trọng lượng: 50mL, Mã JAN: 4979006085747
  • Trọng lượng: 75mL, Mã JAN: 4979006096415

Đọc tiếp