Các sản phẩm dưỡng da SK-II được chia ra 3 dòng chính:

  • Dưỡng trắng da – kiêm chống lão hóa
  • Dưỡng chống lão hóa
  • Dưỡng chống lão hóa – nâng cơ
-20%
400,000 
-13%
3,350,000 3,900,000 
-4%
4,900,000 
-10%
3,800,000 
-3%
11,200,000 
-10%
3,850,000 
-15%
230,000 
-7%

Da Khô - Da Thường

Bộ sản phẩm SK-II cho da khô.

10,200,000 17,900,000 
-38%
800,000 7,700,000 
-4%
3,500,000 5,000,000 
-6%
3,350,000 4,500,000