Tag Archives: Serum SK-II

Các loại serum SK-II mới nhất năm 2022

Trải qua nhiều năm kinh doanh, SK-II luôn cập nhật sản phẩm, thay đổi sản phẩm của mình để giúp hãng bắt kịp với những thành phần mới nghiên cứu ra, tăng cải thiện da cho người dùng.Cứ khoảng 3 năm sẽ thấy SK-II thay đổi 1 số sản phẩm. khoảng thế còn chính xác […]