Monthly Archives: Tháng Ba 2021

Khác biệt giữa serum Ultraura và Aura.

Khác biệt giữa serum Ultraura ( mới ) và Aura ( cũ ).   Đến hiện tại bây giờ hãng chưa công bố thành phần trên website sk-ii.jp hay sk-ii.com. Việc phiên dịch thành phần là ngay trên bao bì sản phẩm.  Trước khi xem vào những lời quảng cáo của SK-II thì chúng ta […]